Hoppa till innehåll

Dataskyddsmyndigheterna vill modernisera Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

TSV
Utgivningsdatum 18.5.2017 14.53
Nyhet

EU:s dataskyddsmyndigheter utarbetade två offentliga ställningstaganden vid sitt vårmöte den 27‒28 april. Resolutionerna gäller Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt mötesregler och mötespraxis för EU:s dataskyddsmyndigheter.

Moderniseringen av konventionen inleddes 2011, men reformarbetet har dragit ut på tiden. EU:s dataskyddsmyndigheter konstaterar att den nya konventionen borde träda i kraft senast i maj 2018, då man börjar tillämpa EU:s allmänna dataskyddsförordning samt dataskyddsdirektivet som gäller polis- och straffrättsmyndigheter. Moderniseringen är viktig med tanke på skyddet av personuppgifter samt för enhetligheten i lagstiftning och överenskommelser om dataskydd. Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik har för egen del ökat behovet av förnyelse.

Andra ämnen för vårmötet var bland annat förberedelserna inför EU:s dataskyddsreform, integritetsskyddet för DNA-databaser och de krav på skydd av personuppgifter som riktas mot molntjänster. Vid mötet som hölls i Limassol representerades Finland av dataombudsmannen Reijo Aarnio och byråchefen vid dataombudsmannens byrå Heljä-Tuulia Pihamaa.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen