Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp ska bereda genomförandet av EU:s dataskyddsdirektiv

TSV
Utgivningsdatum 17.1.2017 15.45
Nyhet

Justitieministeriet tillsatte den 12 januari en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till allmän lagstiftning om det nationella genomförandet av dataskyddsdirektivet. Syftet med EU:s dataskyddsdirektiv är att garantera ett högklassigt skydd vid behandlingen av personuppgifter i brottmål och underlätta utbyte av personuppgifter mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

Dataskyddsdirektivet tillämpas på polisens och andra myndigheters behandling av personuppgifter i brottmål.

Lagstiftningsråd Timo Makkonen på justitieministeriet är ordförande för arbetsgruppen som bereder verkställandet och dataombudsman Reijo Aarnio deltar i arbetsgruppen. Gruppens mandatperiod är 16.1−29.9.2017.

Dataskyddsdirektivet är en del av totalreformen av EU:s dataskydd

Dataskyddsdirektivet trädde i kraft den 5 maj 2016 samtidigt med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Genom dataskyddsdirektivet upphävs EU:s dataskyddsrambeslut, vars tillämpningsområde är mer begränsat. Dataskyddsdirektivet ska genomföras före den 6 maj 2018.

EU:s dataskyddsdirektiv

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen