Hoppa till innehåll

Ny utbildningsvideo hjälper ledning och chefer att förbereda sig inför dataskyddsreformen

TSV
Utgivningsdatum 28.9.2017 17.02
Nyhet

Videon presenterar den nya dataskyddsförordningen och organisationers skyldigheter. Det är viktigt att ledningen känner sitt ansvar vid verkställandet av dataskyddet.

Videon tar upp organisationernas nya skyldigheter, riskhantering och ansvarsskyldighet samt administrativa påföljder. Videon är nyttig utöver för organisationers ledning också för dem som är intresserade av dataskydd. I videoutbildningsserien Dataskydd i vardagen har tidigare publicerats en video om grunderna i dataskyddet som riktar sig till samtliga anställda i organisationer och till medborgarna.

På den nya videon presenteras en hustavla för ledningen om hur dataskyddet ska genomföras. Ledningen ska bland annat säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att organisera dataskyddet och informationssäkerheten. På ledningens ansvar är också att se till att organisationen ger tillräcklig handledning till den egna personalen och till personer som på organisationens vägnar behandlar personuppgifter, om hur personuppgifter ska behandlas. Dessutom ska vid avtal och upphandling beaktas kraven i den nya dataskyddsförordningen.

Videorna har utarbetats av en expertgrupp som tillsatts av Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) och dess uppgift är att främja kunskapen och utvecklingen inom dataskydd och datasäkerhet i den offentliga förvaltningens organisationer. Utbildningsprojekten har genomförts utöver av JUHTA också av finansministeriet, Finlands Kommunförbund, justitieministeriet, dataombudsmannens byrå, Valtori och Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket.

Mer information:

Johdon ja esimiesten tietosuojakoulutusvideo på finska (i Vimeo-videotjänsten)
Dataskydd i vardagen -webbutbildningar: www.arjentietosuoja.fi

Tillbaka till toppen