Hoppa till innehåll

Den nya dataskyddslagen träder i kraft vid ingången av 2019

Utgivningsdatum 5.12.2018 12.52 | Publicerad på svenska 5.12.2018 kl. 13.02
Pressmeddelande

Den nya dataskyddslagen, som gäller behandling av personuppgifter, träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning.

En separat lag om behandling av personuppgifter i brottmål kommer att träda i kraft den 1 januari 2019. Lagen ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter i brottmål som utförs av polisen, åklagarna, domstolarna, Brottspåföljdsmyndigheten, Tullen, gränsbevakningsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter.

Ytterligare information:

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen