Hoppa till innehåll

Vi har kompletterat exemplen på personuppgiftsincidenter inom vårdsektorn på vår webbplats

Utgivningsdatum 1.3.2022 12.41 | Publicerad på svenska 14.3.2022 kl. 15.13
Nyhet

Vi har kompletterat och uppdaterat exemplen på vår webbplats om personuppgiftsincidenter inom social- och hälsovården och tillhörande anmälningsrutiner. Exempelfallen och riskbedömningen har preciserats så att de särskilt motsvarar Europeiska dataskyddsstyrelsens anvisning om exempel på anmälningar om personuppgiftsincidenter.

Information om anmälningsrutinerna för personuppgiftsincidenter inom vårdsektorn finns sammanställd i avsnitten vanliga frågor om hälsovård och vanliga frågor om socialvård på dataombudsmannens byrås webbplats. Nivån på den risk som föranleds av en personuppgiftsincident bestämmer om den personuppgiftsansvarige ska anmäla personuppgiftsincidenten till dataombudsmannens byrå och de registrerade. De allmänna anvisningarna om anmälningsskyldighet, som ges i svaren, gäller även alla andra branscher utöver vårdsektorn.

Europeiska dataskyddsstyrelsen godkände den slutliga anvisningen om exempel på anmälningar om personuppgiftsincidenter efter ett offentligt samråd i december 2021. Exemplen som sammanställts på vår webbplats har harmoniserats med de personuppgiftsincidenter som nämns i anvisningen och bedömningen av deras risknivå har preciserats.

Anvisningen på dataskyddsstyrelsens webbplats (på engelska): Guidelines 01/2021 on Examples regarding Personal Data Breach Notification (pdf)​​​​​​​

Dataombudsmannens byrå publicerade den första versionen av en förteckning över exempelsituationer i samband med ett anvisningsbrev till vårdaktörer i november 2021. Exemplen har kompletterats utifrån den respons som givits på brevet och exemplen kommer att uppdateras även i fortsättningen.

Läs biträdande dataombudsmannens anvisningsbrev till aktörer inom vårdsektorn om anmälningsrutiner vid personuppgiftsincidenter (PDF)

Mer information:

​​​​​​​Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 56 66787

Läs mer om personuppgiftsincidenter på vår webbplats

Tillbaka till toppen