Hoppa till innehåll

Allt fler dataskyddsfrågor avgörs på EU-nivå

Utgivningsdatum 5.7.2019 9.52 | Publicerad på svenska 10.7.2019 kl. 22.23
Pressmeddelande

Många av finländarnas dataskyddsrelaterade frågor avgörs av Europeiska dataskyddsstyrelsen. De ärenden som EU:s dataskyddsmyndigheter avgör tillsammans gäller i allmänhet dataskyddsrättigheter och påverkar medborgare avsevärt i flera EU-länder. Dataskyddsrelaterade rättigheter tas också upp under Finlands EU-ordförandeskap. Enligt en undersökning är finländarna mer medvetna om dataskyddsrättigheterna än medborgare i andra EU-länder i genomsnitt, men medvetenheten borde förbättras i alla medlemsländer.

Hos EU:s dataskyddsmyndigheter anhängiggjordes under andra kvartalet närmare 250 gränsöverskridande ärenden. Dataombudsmannens byrå deltog i april–juni i behandlingen av 31 nya gränsöverskridande ärenden och var ledande tillsynsmyndighet i två ärenden.

Största delen av ärendena behandlas dock fortfarande av de nationella tillsynsmyndigheterna. Under samma period anhängiggjordes drygt 2 400 ärenden vid dataombudsmannens byrå, och ca 2 000 ärenden avslutades. Av de anhängiga ärendena var 953 anmälningar av dataskyddskränkningar av personuppgifter, 205 förfrågningar av registrerade och 126 klagomål över behandlingen av registrerades personuppgifter. Antalet ärenden vid dataombudsmannens byrå har ökat avsevärt i och med dataskyddsförordningen.

Finländarna är mer medvetna om dataskyddsrättigheterna än EU-medborgarna i genomsnitt

Av Europeiska kommissionens Eurobarometer framgår att finländarna känner till sina dataskyddsrättigheter bättre än EU-medborgarna i genomsnitt. Finländarna känner bäst till sin rätt att förbjuda direktmarknadsföring (80 %), rätta till felaktiga uppgifter (76 %) och kontrollera sina uppgifter (76 %). Enligt undersökningen har finländarna minst kännedom om rätten att överföra uppgifter mellan system (54 %) och att bli hörd vid automatiskt beslutsfattande (41 %). En registrerad person kan yrka på att ett beslut som gäller personen fattas av en människa i stället för en maskin.
Finländarna uppdaterar också sina integritetsinställningar i nättjänster aktivare än andra europeiska medborgare. I Finland har 72 procent av de intervjuade försökt uppdatera sina integritetsinställningar, medan motsvarande siffra för alla EU-länder endast är 56 procent. I både Finland och i de övriga EU-länderna oroade sig dock 62 procent över att de inte hade full kontroll över uppgifter som de lämnar ut på webben.

Fokus på dataskyddet under Finlands EU-ordförandeskap och i regeringsprogrammet

I programmet för EU-ordförandeskapet (pdf) fokuserar Finland på utveckling av EU:s inre marknad och en människoorienterad dataekonomi. Tillgången till och användningen av data bör främjas så att individernas rättigheter och integritet respekteras. Även målet för EU:s allmänna dataskyddsförordning är att utveckla EU:s inre marknad och underlätta organisationers verksamhet i EU-länderna.

”Det är viktigt att utveckla den digitala inre marknaden för att främja EU:s konkurrenskraft. Dataskyddsmyndigheterna ska för sin del se till och övervaka att data används etiskt. Människor bör kunna lita på att deras rättigheter respekteras i behandlingen av personuppgifter”, poängterar dataombudsmannen Reijo Aarnio.

Enligt Aarnio verkar medvetenheten om dataskyddets betydelse ha ökat i och med EU:s allmänna dataskyddsförordning samt dataskyddsbrotten och -skandalerna. ”Kunder ska informeras öppet och förståeligt om behandlingen av personuppgifter. Även med tanke på företagets framgång är det i allmänhet viktigt att bevara kundernas förtroende”, säger Aarnio.

Regeringsprogrammet som offentliggjordes i juni kommer också att främja EU:s digitaliseringspolitik samt medborgarnas och företagens dataskydd. Enligt regeringsprogrammet främjar Finland en etiskt, ekonomiskt och socialt hållbar datapolitik och utarbetandet av ett AI-politiskt regelverk. Ett mål för regeringsprogrammet är att säkerställa att lagstiftningen om integritets- och dataskyddet samt uppgifternas offentlighet fungerar som helhet inom gränserna för dataskyddsförordningen.

”Det är viktigt att uppmärksamma dataskyddsfrågor på ett omfattande plan inom olika sektorer. Även revideringen av den nationella speciallagstiftningen så att den blir förenlig med dataskyddsförordningen fortsätter under denna regeringsperiod”, säger Aarnio.

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Särskild Eurobarometer 487a: EU:s allmänna dataskyddsförordning (på finska, pdf)

Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats

Information om dataskyddsrättigheterna

Tillbaka till toppen