Aktuellt

Europeiska dataskyddsstyrelsen antog ett utkast till riktlinjer för begreppet relevant och motiverad invändning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har vid sitt plenum den 12 oktober antagit ett utkast till riktlinjer som främjar enhetlig tolkning av begreppet relevant och motiverad invändning. Samförstånd om begreppet hjälper till att effektivisera dataskyddsstyrelsens kommande tvistlösningsförfaranden enligt artikel 65 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Visa mer
Nyhet 13.10.2020 11.54
Sakkunnignämnden vid dataombudsmannens byrå utnämnt

Den 24 september tillsatte statsrådet en sakkunnignämnd i enlighet med dataskyddslagen för mandatperioden 1.10.2020–30.9.2023. Sakkunnignämnden ger utlåtanden om betydande frågor gällande tillämpning av lagstiftning om behandling av personuppgifter.

Visa mer
Pressmeddelande 24.9.2020 16.05
Inte tillåtet att lämna ut hyresgästens kontaktuppgifter utan hyresgästens tillstånd till en potentiell bostadsköpare

Hyresgästen gjorde anmälan till dataombudsmannen efter en oväntad kontakt per e-post från en person som deltagit i en bostadsvisning. Mäklaren hade visat hyresgästens hyresavtal till den potentiella bostadsköparen utan hyresgästens samtycke. Avtalet innehöll hyresgästens kontaktuppgifter och personbeteckning. Dataombudsmannen gav mäklarföretaget som agerar som personuppgiftsansvarig en anmärkning om överträdelse mot dataskyddsförordningen.

Visa mer
Pressmeddelande 15.9.2020 9.31