Aktuellt

Uppdaterat handbok i dataskydd i arbetslivet nu tillgänglig också på svenska

Dataombudsmannens byrå har publicerat en uppdaterad version om handboken i dataskydd i arbetslivet. Nu är handboken tillgänglig även på svenska på vår webbplats. Den nya versionen har uppdaterats särskilt för att spegla ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Visa mer
Nyhet 8.7.2020 15.15
Inte tillåtet att lämna ut hyresgästens kontaktuppgifter utan hyresgästens tillstånd till en potentiell bostadsköpare

Hyresgästen gjorde anmälan till dataombudsmannen efter en oväntad kontakt per e-post från en person som deltagit i en bostadsvisning. Mäklaren hade visat hyresgästens hyresavtal till den potentiella bostadsköparen utan hyresgästens samtycke. Avtalet innehöll hyresgästens kontaktuppgifter och personbeteckning. Dataombudsmannen gav mäklarföretaget som agerar som personuppgiftsansvarig en anmärkning om överträdelse mot dataskyddsförordningen.

Visa mer
Pressmeddelande 15.9.2020 9.31
Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit ett utkast till riktlinjer för registeransvariga och personuppgiftsbiträden och upprättat en arbetsgrupp för kompletterande skyddsåtgärder i enlighet med Schrems II

Europeiska dataskyddsstyrelsen har vid sitt plenum 3.9. antagit två utkast till riktlinjer om definitionerna av registeransvariga och personuppgiftsbiträden i den allmänna dataskyddsförordningen samt om inriktningen på sociala medier. Dataskyddsstyrelsen grundade även en arbetsgrupp för att upprätta rekommendationer för registeransvariga om de kompletterande skyddsåtgärder som Schrems II-avgörandet förutsätter vid dataöverföringar till tredje länder. Dataskyddsstyrelsen grundade även en separat arbetsgrupp för att behandla klagomål som har samband med Schrems II-avgörandet.

Visa mer
Nyhet 8.9.2020 9.22