Tack!

Blanketten har skickats.

Dataombudsmannens byrå har mottagit ert meddelande om ett ärende ni anhängiggjort. Handläggningstiden för ärenden som anhängiggjorts skriftligt varierar beroende på ärendet och de ytterligare utredningar som krävs. Behandlingen av ert ärende framskrider vid dataombudsmannens byrå så att det registreras i byråns ärendehanteringssystem och ges till ärendets föredragande. Avgörandet i ärendet meddelas anhängiggöraren om avgörandet fattas med stöd av dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning.

Närmare uppgifter om behandling av personuppgifter vid dataombudsmannens byrå

Tillbaka till framsidan