Hoppa till innehåll

Annina Hautala blir biträdande dataombudsman

Utgivningsdatum 8.7.2022 13.18 | Publicerad på svenska 8.7.2022 kl. 13.41
Nyhet

Statsrådet utnämnde i dag juris magister Annina Hautala till tjänsten som biträdande dataombudsman för viss tid om fem år från och med den 1 september. I uppgiften som biträdande dataombudsman svarar Hautala för ärenden gällande säkerhets- och justitieförvaltning samt leder en av kundtjänstgrupperna vid dataombudsmannens byrå.

Annina Hautala arbetar för närvarande som informationshanteringschef vid Polisstyrelsen och har före det varit gruppchef för dataskyddsgruppen vid Polisstyrelsen. Tidigare har Hautala bland annat varit ledande sakkunnig och dataskyddsombud vid Befolkningsregistercentralen.

Biträdande dataombudsmannen svarar för avgörande av ärenden enligt arbetsordningen för dataombudsmannens byrå och leder de ärenden som omfattas av dataskyddsdirektivet. Biträdande dataombudsmannen är också medlem i påföljdskollegiet vid dataombudsmannens byrå. Kollegiet svarar för påförandet av administrativa påföljdsavgifter enligt dataskyddsförordningen.

Totalt tio personer ansökte om tjänsten som biträdande dataombudsman.

Mer information:

dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen