Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens byrå utreder tillgodoseendet av granskningsrätten som en del av den sameuropeiska åtgärden

Utgivningsdatum 28.2.2024 11.39 | Publicerad på svenska 7.3.2024 kl. 10.34
Pressmeddelande

Europeiska dataskyddsstyrelsen har den 28 februari inlett en gemensam åtgärd, där man utreder hur de registrerades rätt att bekanta sig med egna uppgifter tillgodoses i organisationernas verksamhet. I utredningen deltar 28 tillsynsmyndigheter inom dataskydd från olika EU-länder. Situationen utreds med en enkät som sänds till de personuppgiftsansvariga i Finland.

I den gemensamma åtgärden utreder EU-ländernas dataskyddsmyndigheter hur organisationerna i praktiken iakttar kraven i dataskyddslagstiftningen i fråga om tillgodoseendet av de registrerades granskningsrätt.

Som en del av åtgärden utreder dataombudsmannens byrå tillgodoseendet av granskningsrätten i olika organisationer i Finland. Enkäten sänds under denna vecka till 15 personuppgiftsansvariga som verkar i Finland. Närmare uppgifter om organisationerna och frågorna framgår av bilagorna nedan.

Som avslutning på åtgärden sammanställs resultaten av utredningarna i de olika länderna och de analyseras. Utifrån fynden är det möjligt att vidta fortsatta åtgärder på nationell och EU-nivå.

Den finskspråkiga enkät som sänds till organisationerna (pdf)

Lista över de organisationer till vilka enkäten sänds i Finland (på finska) (pdf)

Granskningsrätten är en av de viktigaste dataskyddsrättigheterna

Granskningsrätten, det vill säga rätten att ta del av egna uppgifter, är en av de mest utövade dataskyddsrättigheterna. Dataskyddsmyndigheterna mottar också en stor mängd klagomål i anknytning till utövandet av granskningsrätten.

Tack vare granskningsrätten kan en person granska vilka uppgifter en organisation behandlar om hen själv och om behandlingen är förenlig med dataskyddskraven. Därtill ger granskningsrätten möjlighet till att utöva dataskyddsrättigheterna, såsom rätten till korrigering eller radering av uppgifter.

Europeiska dataskyddsstyrelsen väljer årligen temat för en gemensamordnad åtgärd. Den utredning som börjar nu är den tredje sameuropeiska åtgärden av dataskyddsstyrelsen. År 2023 utreddes ställningen för dataskyddsombud och utnämningen av dem i organisationerna.

Rapporten om resultaten av utredningen publicerades i januari 2023. År 2022 var målet för den gemensamma utredningen molntjänster i organisationer inom den offentliga sektorn.
Med de gemensamma koordinerade åtgärderna tillgodoses dataskyddsstyrelsens mål om att harmonisera tillsynen och därtill intensifieras samarbetet mellan EU-ländernas tillsynsmyndigheter.

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska): CEF 2024: Launch of coordinated enforcement on the right of access (28.2.2024)

Europeiska dataskyddsstyrelsens anvisning om tillgodoseendet av granskningsrätten (på engelska): Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access (pdf)

Närmare information på vår webbplats: Rätten till tillgång till uppgifter

Meddelande 19.1.2024: Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat en rapport om en utredning on dataskyddsombudens ställning – många dataskyddsombud möter fortfarande utmaningar i sin uppgift

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som består av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för Europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en enhetlig tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.

Tillbaka till toppen