Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens byrås blanketter fungerar framöver i Valtoris tjänst Turvalomake

Utgivningsdatum 2.11.2023 15.15
Nyhet

Dataombudsmannen har tagit i bruk Turvalomake-tjänsten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Syftet är att förbättra funktionerna och säkerheten av webblanketterna. I och med reformen kan även känsliga uppgifter skickas med blanketterna. I tjänsten Turvaviesti kan skickade blanketter också sparas som PDF-filer.

Med dataombudsmannens byrås blanketter kan organisationer anmäla personuppgiftsincidenter, skicka begäranden om föregående samråd och kontaktuppgifterna av sitt dataskyddsombud. Privatpersoner kan skicka begäranden som hänför sig till användning av den registrerades rättigheter samt anmälningar om missförhållanden vid behandling av personuppgifter.

Tidigare har dataombudsmannens byrå begärt att känsliga och sekretessbelagda uppgifter skickas via tjänsten för säker e-post. I och med reformen kan även dessa uppgifter skickas via tjänsten Turvalomake.

Dataombudsmannens byrås blanketter fylls i och skickas skyddat till dataombudsmannens byrå. Kunden får ett meddelande från dataombudsmannens byrå när blanketten har tagits emot på registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå. Skickade blanketter kan sparas som PDF-filer.

Mer information:

Dataombudsmannens byrås webblanketter

Registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå: tietosuoja(at)om.fi

Tillbaka till toppen