Hoppa till innehåll

De nordiska dataskyddsmyndigheterna fortsätter sitt nära samarbete – målet är att främja en ansvarsfull digital miljö

Utgivningsdatum 18.10.2022 9.30 | Publicerad på svenska 27.10.2022 kl. 13.42
Pressmeddelande

De nordiska dataskyddsmyndigheterna höll sitt årliga möte den 13–14 oktober i Helsingfors. Dataskyddsmyndigheterna betonar vikten av samarbete som grundar sig på de nordiska värderingarna i sin deklaration som antogs under mötet där de kommer överens om gemensamma praktiska åtgärder.

Dataskyddsmyndigheterna från Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland, Åland och Färöarna har kommit överens om sitt framtida samarbete i deklarationen från mötet. De nordiska dataskyddsmyndigheterna kommer att intensifiera sitt praktiska samarbete genom utbyte av information och bästa praxis bland annat i frågor om barn och onlinespel, offentlighetslagstiftningen, ärendehanteringen och det europeiska hälsodataområdet.

 - De nordiska dataskyddsmyndigheterna har ett gemensamt mål att främja en säkrare och mer ansvarsfull digital miljö. Det nordiska samarbetet är en viktig resurs som baseras på våra gemensamma värderingar, säger dataombudsmannen Anu Talus.

De nordiska dataskyddsmyndigheterna diskuterade också förhållandet mellan den allmänna dataskyddsförordningen och EU:s lagstiftningspaket om digitala tjänster. I sin deklaration understryker dataskyddsmyndigheterna att övervakningen av dataskyddsbestämmelserna inte bör splittras upp och efterlyser tillräckliga resurser i och med att dataskyddsmyndigheterna kan komma att tilldelas ytterligare uppgifter.

Under mötet beslutade dataskyddsmyndigheterna att bilda en arbetsgrupp som koncentrerar sig på barn och onlinespel. Dataskydd för barn är en av prioriteterna för de nordiska dataskyddsmyndigheterna. I inledningsskedet koncentreras arbetsgruppens verksamhet på informationsutbyte och att öka medvetenheten om frågan. Senare kan man identifiera eventuella gemensamma behov för rådgivning och övervakning.

Med intensifierat samarbete i frågor om det europeiska hälsodataområdet kan vi hitta lösningar till de gemensamma nordiska utmaningarna. De nordiska länderna har unika, omfattande nationella hälsoregister och komplicerad nationell lagstiftning om hälsouppgifter.

Det nordiska samarbetet mellan dataskyddsmyndigheter har en lång tradition. Nordiska möten har hållits sedan 1988.

Helsingforsdeklarationen (pdf, på engelska)

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Tillbaka till toppen