Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen publicerade informationsmaterial om ramverket för dataskydd mellan EU och USA

Utgivningsdatum 20.7.2023 13.53 | Publicerad på svenska 28.7.2023 kl. 10.49
Pressmeddelande

Vid sitt plenarmöte den 18 juli godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen informationsmaterial om överföringar av personuppgifter till USA. Materialet innehåller information om hur beslut om adekvat skyddsnivå påverkar dataöverföringar till USA, de rättsskyddsmedel som finns tillgängliga inom ramverket samt om en ny mekanism för ändringssökande som förknippas med nationell säkerhet.

Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för dataskyddet i USA trädde i kraft den 10 juli.

”Europeiska kommissionen godkände efter dataskyddsstyrelsens utlåtande från februari 2023 ett viktigt beslut på basis av vilket personuppgifter kan nu fritt och säkert överföras från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till USA utan några ytterligare villkor. Det är viktigt att privatpersoner känner till sina rättigheter och att organisationer känner till sina skyldigheter”, konstaterar ordföranden i Europeiska dataskyddsstyrelsen Anu Talus.

"Europeiska dataskyddsstyrelsen kommer fortfarande att fästa särskild uppmärksamhet vid adekvat genomförande av detta nya verktyg, och vi förväntar oss att vi nästa år kan delta i den första granskningen av ramverket för dataskydd”, säger Talus.

I informationsmaterialet förtydligas att dataöverföringar som grundar sig på beslutet om adekvat dataskydd inte behöver kompletteras med ytterligare åtgärder. Sådana dataöverföringar till USA som inte omfattas av ramverket förutsätter däremot övriga överföringsgrunder, såsom standardklausuler eller bindande företagsspecifika villkor.

Dataskyddsstyrelsen betonar att USA:s skyddsåtgärder inom den nationella säkerheten tillämpas till alla uppgifter som överförts till USA oavsett vilken överföringsgrund som har tillämpats till dataöverföringen. Detta gäller även den nya mekanismen för ändringssökande. EU-medborgare kan använda sig av mekanismen för ändringssökande genom att anföra besvär hos den nationella dataskyddsmyndigheten. 

Informationsmaterialet på dataskyddsstyrelsens webbplats på engelska: Information note on data transfers under the GDPR to the United States after the adoption of the adequacy decision on 10 July 2023

Dataskyddsstyrelsen instämmer i kommissionens bedömning om ny granskning av beslutet om adekvat dataskydd i Japan

Vid sitt plenarmöte godkände dataskyddsstyrelsen också utlåtandet om en första granskning av beslutet om adekvat skyddsnivå i Japan. I utlåtandet koncentrerar man sig främst på de kommersiella aspekterna av Japans adekvansbeslut. Japans lagstiftningsramverk har kompletterats i det området efter godkännandet av adekvansbeslutet, bland annat genom att utvidga rätten att motsätta sig behandling av personuppgifter, stärka skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter samt utvidga tillämpningsområdet för den japanska lagen om skydd av personuppgifter (APPI).

Dataskyddsstyrelsen anser att vissa delområden ska övervakas effektivare av Europeiska kommissionen. Frågorna förknippas i synnerhet med den nya kategorin av ”pseudonymiserade” personuppgifter i den japanska lagstiftningen samt användningen av samtycke i situationer som förknippas med maktobalans. Dataskyddsstyrelsen förhåller sig positiv till Europeiska kommissionens åtagande att följa dessa frågor. 

I allmänhet instämmer dataskyddsstyrelsen med Europeiska kommissionens bedömning om en ny granskning av adekvansbeslutet och förhåller sig positiv till kommissionens förslag om att övergå till granskningscykler på fyra år.

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska​​​​​​​): EDPB informs stakeholders about the implications of the DPF and adopts a statement on the first review of the Japan adequacy decision (19.7.2023)

Meddelande 11.7.2023: Dataöverföringen till Förenta staterna underlättas – Europeiska kommissionen godkände beslut om adekvat skyddsnivå för USA

Beslutet om adekvat dataskyddsnivå i USA på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Tillbaka till toppen