Hoppa till innehåll

Anvisningar som gäller dataskyddsansvarig, tillsynsmyndigheter och flyttning av data har uppdaterats

TSV
Utgivningsdatum 11.4.2017 14.11
Nyhet

Dataskyddsarbetsgruppen WP29 som består av EU:s dataombudsmän publicerade vid sitt möte den 5 april uppdaterade anvisningar om dataskyddsansvarigas befattningsbeskrivning, ledande tillsynsmyndighet och den registrerades rätt att flytta uppgifter mellan olika system. Handböckerna förtydligar tolkningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Anvisningarna publicerades första gången i december 2016. Handböckerna är på engelska, men de översätts av EU också till svenska och finska. Tidpunkten för när översättningarna publiceras är inte känd.

WP29 utger inom en nära framtid också en handbok om en konsekvensbedömning av dataskyddet (DPIA). Det är möjligt att kommentera anvisningen och den uppdateras utifrån den respons som fås av intressentgrupper.

Anvisningar om dataskyddsförordningen är under beredning bland annat i frågor i anslutning till registrerades samtycke, profilering och skyldighet att anmäla dataskyddsskränkningar. Handböckerna publiceras före utgången av året. Teman behandlades i de verkstäder som dataskyddsarbetsgruppen WP29 ordnade den 5‒6 april i Bryssel. Målet med verkstäderna var att höra intressentgruppernas åsikter redan i beredningsskedet och meningen är att samarbetet fortsätter också i framtiden.

På dataskyddsarbetsgruppen WP29:s möte godkändes dessutom arbetsgruppens ställningstaganden om dataskyddsförordningen om elektronisk kommunikation (pdf) och dataskyddsförordningen för EU:s institutioner (pdf).

Ytterligare information:

byråchef Heljä-Tuulia Pihamaa tfn 02956 66790, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi

Tillbaka till toppen