Hoppa till innehåll

Helsingfors och Tavastehus förvaltningsdomstolar höll i kraft dataombudsmannens beslut om publicering av beskattningsuppgifter

Utgivningsdatum 19.12.2023 10.22 | Publicerad på svenska 3.1.2024 kl. 12.50
Pressmeddelande

Helsingfors och Tavastehus förvaltningsdomstolar har avslagit klagomålen om dataombudsmannens beslut om mediernas publicering av beskattningsuppgifter. Dataombudsmannen ansåg på hösten 2021 att publicering av beskattningsuppgifter inte strider mot dataskyddslagstiftningen.

Dataombudsmannens beslut handlade om fall där klagomål hade anförts hos dataombudsmannens byrå med begäran att radera uppgifter från så kallade skattemaskiner på Helsingin Sanomats och Ilta-Sanomats webbplatser. Tidningarnas förläggare Sanoma Media Finland Oy gick inte med på dessa krav.

Dataombudsmannen ansåg att uppgifterna inte behöver raderas eftersom uppgifterna har publicerats för journalistiska ändamål. Vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen tillämpas inte om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål. Dataombudsmannen ansåg att denna avvikelse gäller även skattemaskiner. Därmed behöver till exempel begäran om radering av uppgifterna inte tillgodoses.

Personer som anfört klagomål hos dataombudsmannens byrå överklagade dataombudsmannens beslut hos förvaltningsdomstolen. Helsingfors och Tavastehus förvaltningsdomstolar avslog överklagandena och höll i kraft dataombudsmannens beslut.

Båda förvaltningsdomstolar ansåg att publicering av beskattningsuppgifterna i skattemaskiner har varit motiverad eftersom uppgifterna är viktiga för samhällsdebatten. På basis av uppgifter som kan erhållas från skattemaskinerna kan man diskutera samhälleligt betydande teman såsom inkomstskillnader och inkomstfördelningen.

Tavastehus förvaltningsdomstol konstaterade också att förbud mot behandling av beskattningsuppgifter i skattemaskiner skulle betyda att yttrandefriheten begränsas. Yttrandefriheten kan begränsas endast om det är nödvändigt till exempel för att skydda en persons rättigheter. Uppgifter som publiceras i skattemaskiner är offentliga och avslöjar inte känslig information om personers privatliv.

Mer information:

Dataombudsmannens byrås pressmeddelande: Publiceringen av beskattningsuppgifter i skattemaskiner i massmedia stred inte mot dataskyddslagstiftningen (28.10.2021)​​​​​​​

Tillbaka till toppen