Hoppa till innehåll

Högsta förvaltningsdomstolen satte i kraft biträdande dataombudsmannens beslut och ålade Google att radera sökresultatslänkar

Utgivningsdatum 20.3.2024 11.21 | Publicerad på svenska 4.4.2024 kl. 15.19
Pressmeddelande

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut om rätten att bli glömd i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att biträdande dataombudsmannen hade rätt att beordra Google att radera sökresultatslänkar som leder till artiklar på nyhetsmedier.

En person hade bett Google att radera från sin söktjänst flera sökresultatslänkar som kommer upp när man gör en sökning med denna persons namn. Länkarna leder till artiklar som publicerats år 2010 där personen sägs vara efterlyst. Google vägrade radera länkarna.

I juni 2020 beordrade biträdande dataombudsmannen Google att tillmötesgå personens begäran. I beslutet ansågs det huvudsakliga temat för artiklarna vara den efterlysning som publicerats om personen snarare än de brott som personen begått och som låg bakom efterlysningen. Efterlysningens giltighetstid hade utgått på våren 2011, varmed det inte längre var motiverat att hålla uppgiften tillgänglig. Man kan be den ansvariga för en sökmotor att radera från sökresultaten sådana sökresultatslänkar vars synlighet inte kan anses vara motiverad till exempel på grund av tidsförlopp.

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde biträdande dataombudsmannens beslut på grund av Googles överklagan, men högsta förvaltningsdomstolen ställde sig bakom biträdande dataombudsmannens ståndpunkt och upphävde förvaltningsdomstolens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen övervägde allmänhetens rätt att få tillgång till information och å andra sidan personens rätt till integritet och skydd av sina personuppgifter. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Google inte hade framställt tillräckliga grunder för att påvisa att allmänhetens intresse att ta del av de ifrågavarande uppgifterna vägde tyngre än utgångspunkten av sökandens rätt till skydd av sitt privatliv och sina personuppgifter. Domstolen konstaterade också att artiklarna finns kvar på nyhetsmediers webbplatser och hittas med andra sökord i söktjänsten, varmed raderingen av sökresultatslänkar påverkar allmänhetens rätt att få tillgång till information relativt litet.


Mer information: Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2024:34 på högsta förvaltningsdomstolens webbplats

Biträdande dataombudsmannens beslut 3.6.2020 (pdf) (på finska)

Vanliga frågor om sökmotorer

Tillbaka till toppen