Hoppa till innehåll

Vi har kompletterat vanliga frågor om coronavaccinationer och coronapasset

Utgivningsdatum 17.3.2022 11.46 | Publicerad på svenska 30.3.2022 kl. 9.31
Nyhet

Vi har kompletterat avsnittet Vanliga frågor om coronaviruset och dataskydd med nya svar på frågor om coronapasset och coronavaccinationer på vår webbplats. Vi har lagt till information om situationer där arbetstagare inom social- och hälsovården tillfrågas om uppgifter om coronavaccination med stöd av den tillfälliga paragrafen 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Vi påminner också att coronapasset kan krävas endast som ett alternativ till restriktionsåtgärder.

När coronapassets giltighet kontrolleras med en läsarapplikation, behandlas personuppgifter som beskriver hälsotillståndet. Det kan endast krävas att coronapasset visas upp som ett alternativ till gällande restriktionsåtgärder.

Information om behandlingen av vårdanställdas vaccinationsuppgifter på webbplatsen

Medan den temporära paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft, får en arbetsgivare inom social- och hälsovården behandla uppgifter om arbetstagarnas coronavaccinationer eller testresultat för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot sjukdomen covid-19. Ett tillräckligt skydd krävs av personer som arbetar i närkontakt med klienter eller patienter för vilka covid-19 riskerar att få allvarliga konsekvenser. Om en arbetstagare inte av medicinska skäl kan ta vaccinationen, kan han eller hon påvisa skyddet mot sjukdomen med negativt covid-19-laboratorietestresultat.

En arbetsgivare inom social- och hälsovården kan utnyttja tillvägagångssätt som den tillämpar för att säkerställa vaccinationsskyddet i andra situationer. En arbetstagare kan till exempel uppvisa ett vaccinationsintyg eller testresultat. Uppgifter om vaccinationer och genomgången sjukdom ska begäras hos arbetstagaren själv.

Arbetsgivaren ska förvara uppgifter om vaccination, genomgången sjukdom och testresultat åtskilda från andra personuppgifter. Uppgifterna ska förvaras så länge som de behövs för tillsynen, dock högst i tre år. Det är också möjligt att komma överens om att till exempel företagshälsovården förvarar uppgifterna för arbetsgivarens räkning.

Vanliga frågor om coronaviruset och dataskydd på vår webbplats

Lisätietoja:

Mer information om tillämpningen av 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar inom social- och hälsovårdstjänster på THL:s webbplats: Temporär paragraf 48 a i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller för arbetsuppgifter inom social- och hälsovården ​​​​​​​

48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar i Finlex

Tillbaka till toppen