Aktuellt

Skolfoton i miniatyr på fakturor var inte förenligt med den allmänna dataskyddsförordningen

Biträdande dataombudsmannen har ålagt ett skolfotoföretag att ändra sitt verksamhetssätt, där det har lagt till svartvita miniatyrbilder av barns skolfoton på fakturorna. Enligt den personuppgiftsansvarige kan företagets personal utifrån miniatyrbilderna säkerställa att bilderna som skickas stämmer överens med fakturan. Biträdande dataombudsmannen anser att den personuppgiftsansvarige har behandlat personuppgifter i onödigt stor omfattning genom att lägga till foton på barnen i fakturorna.

Visa mer
Pressmeddelande 19.2.2021 9.52
Dataombudsmannen: den personuppgiftsansvarige ska se till att genomföra tillräckliga åtgärder för att tillgodose den registrerades rättigheter

Dataombudsmannen har gett anmärkningar om försummelse av den registrerades rättigheter och den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen till två företag som har fortsatt kontakten med kunder trots en begäran om radering av uppgifter och en begäran gällande rätten att göra invändningar. I båda fallen motiverar de personuppgiftsansvarige de fortsatta kontakterna med tekniska fel i systemen.

Visa mer
Pressmeddelande 17.2.2021 14.30
Optikeraffär kan behandla kundens personuppgifter även på andra grunder än kundens samtycke

Dataombudsmannen har meddelat sitt beslut om en optikeraffärs behandling av personuppgifter i ett ärende som gäller radering av uppgifter om kunden. Dataombudsmannen anser att den personuppgiftsansvarige har haft en grund enligt den allmänna dataskyddsförordningen att behandla personuppgifter, och att de personuppgifter som behandlades var nödvändiga för att identifiera kunden. Den personuppgiftsansvarige har dock inte på ett tillräckligt sätt berättat för den registrerade vilka åtgärder som har vidtagits på grund av raderingsbegäran eller varför uppgifterna inte kan raderas. Den personuppgiftsansvarige ålades också att radera sådana uppgifter som i inte behöver förvaras för dess lagstadgade uppgift.

Visa mer
Pressmeddelande 16.2.2021 16.57