Aktuellt

Påföljdsavgift för tillhandahållaren av ett företagsregister för överträdelser av bestämmelserna om överlämnande av samtalsinspelningar

Dataombudsmannens byrås påföljdskollegium har påfört en administrativ påföljdsavgift på 23 000 euro till Suomen Yritysrekisteri som upprätthåller ett företagsregister. Bolaget hade brutit mot dataskyddsbestämmelserna när samtalsinspelningar inte hade lämnats ut till personer som begärt dem. Bolaget hade också underlåtit att iaktta biträdande dataombudsmannens tidigare förordnande att ändra sin verksamhet så att den följer lagen.

Visa mer
Pressmeddelande 11.9.2023 10.30

Dataskyddsmyndigheterna fortsätter granska taxitjänst Yangos överföringar av uppgifter

Dataombudsmannens byrå samt de nederländska och norska dataskyddsmyndigheterna har granskat verksamheten av taxitjänsten Yango inom EES. Dataskyddsmyndigheterna har mottagit en redogörelse enligt vilken den taxilagstiftning som träder i kraft i början av september i Ryssland inte tillämpas till Yangos verksamhet inom EES. Dataombudsmannen bedömer hur redogörelsen påverkar ärendets fortsatta behandling.

Visa mer
Pressmeddelande 31.8.2023 14.33

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit ett tvistlösningsbeslut om behandling av barns personuppgifter på TikTok

Europeiska dataskyddsstyrelsen har den 2 augusti antagit ett tvistlösningsbeslut om den irländska dataskyddsmyndighetens beslutsutkast om behandling av barns personuppgifter på TikTok. Dataskyddsstyrelsen kommer att publicera sitt tvistlösningsbeslut efter det att Irland har meddelat sitt slutgiltiga beslut till TikTok Technology Limited.

Visa mer
Nyhet 11.8.2023 13.58