Hoppa till innehåll

Förvaltningsdomstolen höll i kraft dataombudsmannens beslut om försäkringsbolagens behandling av hälsouppgifter

Utgivningsdatum 25.1.2024 16.04 | Publicerad på svenska 1.2.2024 kl. 14.30
Pressmeddelande

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat besvären av två försäkringsbolag om dataombudsmannens beslut om begäranden av uppgifter från hälsovården och behandlingen av hälsouppgifter av personer som ansökt om försäkring. Dataombudsmannen observerade under år 2022 att försäkringsbolag hade begärt onödigt omfattande hälsouppgifter av hälsovården och att försäkringsbolagen inte hade något grund att behandla hälsouppgifter som gäller personer som ansökt om en försäkring innan ett försäkringsavtal har ingåtts.

Dataombudsmannens byrå utredde försäkringsbolagens förfaringssätt under år 2022. I utredningarna kom det fram att försäkringsbolagen i vissa situationer begär hälsouppgifter direkt av hälso- och sjukvården. Dataombudsmannen ansåg att försäkringsbolagen hade begärt uppgifter i för stor utsträckning. Uppgifter som begärts av hälsovården borde ha specificerats och begränsats noggrant.

Försäkringsbolagen begärde hälsouppgifter av hälsovården redan i det skede då försäkringar ansöktes, alltså innan man ingått ett avtal om försäkringen. Dataombudsmannen observerade att bolagen motiverar behandlingen av uppgifterna om personer som ansökt om en försäkring med dataskyddslagens bestämmelse som enbart gäller behandling av uppgifterna om försäkrade personer. Uppgifterna om en person som ansöker om en försäkring kan inte behandlas med stöd av denna bestämmelse.

Försäkringsbolagen beordrades begränsa de uppgifter de begär av hälsovården och korrigera sin praxis i fråga om behandling av uppgifter om personer som ansöker om en försäkring. Två försäkringsbolag överklagade dataombudsmannens avgöranden till förvaltningsdomstolen. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären i januari 2024 och höll dataombudsmannens beslut i kraft.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att försäkringsbolagen ska begära endast nödvändiga uppgifter av hälsovården för den tidsperiod som har betydelse för bedömningen av försäkringsbolagens ansvar. Dessutom anser förvaltningsdomstolen att försäkringsbolagen inte kan behandla hälsouppgifterna av personer som frivilligt ansöker om en försäkring före man slutit ett avtal om försäkringen.

Försäkringsbolagen kan överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Mer information:

​​​​​​​Helsingfors förvaltningsdomstols meddelande (på finska): Hallinto-oikeus hylkäsi vakuutusyhtiöiden valitukset tietosuojavaltuutetun päätöksistä, jotka koskivat terveydentilatietojen käsittelyn lainmukaisuutta vapaaehtoisen vakuutuksen hakemisvaiheessa (16.1.2024)

Dataombudsmannens byrås pressmeddelande (publicerat på svenska 12.7.2022):​​​​​​​Dataombudsmannen: försäkringsbolagen har samlat in hälso- och sjukvårdsuppgifter på onödigt omfattande sätt

Referat av dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska):

Tillbaka till toppen