Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens byrå publicerade svar på frågor om coronaviruset och dataskydd

Utgivningsdatum 23.3.2020 14.51 | Publicerad på svenska 25.3.2020 kl. 18.04
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har sammanställt svar på vanliga frågor gällande dataskydd och coronavirusläget. Frågorna gäller bland annat hur coronavirusstatistik presenteras, definitionen av hälsouppgifter och arbetsgivarens tystnadsplikt. Frågorna och svaren uppdateras senare efter behov.

Dataombudsmannen har bland annat fått frågan om huruvida dataskyddslagstiftningen hindrar att coronavirusstatistik uppges. Om uppgifterna är anonyma, tillämpas dataskyddslagstiftningen inte på behandlingen och publiceringen av uppgifterna. Anonyma uppgifter är uppgifter ur vilka enskilda personer inte kan identifieras. Anonymiserade uppgifter på statistiknivå får offentliggöras. Det gäller dock att lägga märke till att identifieringen ska förhindras oåterkalleligt. Uppgifterna är fortfarande identifierbara, om det till exempel är möjligt att sluta sig till vem det är frågan om genom att kombinera dem med andra uppgifter.

Patientdata är uppgifter som uppkommer i samband med behandling inom hälso- och sjukvården och de antecknas i journalhandlingar. Bestämmelser om sekretess för och utlämnande av dem, även angående avlidna personer, finns i 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (patientlagen 785/1992).

Vanliga frågor om coronaviruset och dataskydd

Mer information:
dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen