Aktuellt

Kimmo Hakonen blir underrättelsetillsynsombudsman

Statsrådet utnämnde i dag juris kandidat Kimmo Hakonen till tjänsten som underrättelsetillsynsombudsman. Han inleder sin femårsperiod den 1 maj 2019.

Se mer
Pressmeddelande 17.4.2019 13.47
Antalet ärenden som anmälts till dataskyddsombudsmannen fortsätter att öka

På basis av årets första kvartal fortsätter antalet ärenden som anhängiggörs hos dataombudsmannens byrå att växa. Tillväxten finns i alla de största ärendegrupperna, men i synnerhet anmälningar om dataskyddsincidenter ökar antalet anhängiggjorda ärenden.

Se mer
Pressmeddelande 16.4.2019 9.38
Europeiska dataskyddsstyrelsen – nionde plenarsessionen: Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom ramen för informationssamhällets tjänster

Den 9 och 10 april samlades EES-ländernas dataskyddsmyndigheter och den Europeiska datatillsynsmannen, i Europeiska dataskyddsstyrelsen som sammanträdde under sin nionde plenarsession.

Se mer
Pressmeddelande 12.4.2019 8.43