Aktuellt

Telefonrådgivningen betjänar för tillfället från tisdag till torsdag kl. 9–11

Telefonrådgivningen på dataombudsmannens byrå betjänar enligt den nya öppettiden från och med den 6 februari.

Visa mer
Pressmeddelande 31.1.2023 9.19

Biträdande dataombudsmannen gav en anmärkning om att uppgifterna om materialsökningar på bibliotek förmedlades till det amerikanska företaget Google

Biträdande dataombudsmannen har gett en anmärkning till Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stad om behandling av personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen. Webbplatsen av huvudstadsregionens Helmet-bibliotek har använt uppföljningsteknologier genom vilka uppgifter om böcker och annat material som användare har sökt har kunnat förmedlas till utomstående. Personuppgifter har också överförts till USA i strid med lagen.

Visa mer
Pressmeddelande 17.1.2023 10.04

Påföljdsavgift till ett företag som behandlat hälsouppgifter utan adekvat samtycke

Ett företag hade inte begärt ett uttryckligt samtycke av användarna av sin tjänst för behandling av personuppgiftstyper relaterade till hälsa. Dataombudsmannens byrå påförde företaget en påföljdavgift för överträdelse av dataskyddsförordningen, eftersom behandlingen av hälsouppgifter är en del av företagets kärnverksamhet. Dessutom ålade dataombudsmannen företaget att korrigera sitt förfarande vid begäranden av samtycke.

Visa mer
Pressmeddelande 11.1.2023 9.14