Aktuellt

Tillhandahållare av placeringstjänster fick en anmärkning för förfarande i strid med dataskyddsbestämmelserna vid begäran av uppgifter som behövs för identifiering

Enligt dataskyddsmyndigheternas beslut som tagits i gränsöverskridande samarbete inom EU har ett svenskt bolag som tillhandahåller placeringstjänster brutit mot den allmänna dataskyddsförordningen när det inte underlättade användningen av de registrerades rättigheter tillräckligt. Bolaget hade bett sina kunder att skicka uppgifter som verifierar deras identitet per post trots att bolaget även hade en digital kanal som var lämplig för ändamålet.

Visa mer
Nyhet 29.7.2022 10.03

En registrerads begäran att få granska sina egna uppgifter ska uppfyllas innan en begäran om att radera uppgifter uppfylls – en bank fick en anmärkning för sina bristfälliga förfaringssätt

Dataskyddsombudsmannen har gett en bank en anmärkning för förfarande som strider mot dataskyddsförordningen vid tillgodoseendet av de registrerades rättigheter. Banken hade inte uppfyllt begäranden av två av sina tidigare kunder att få granska eller radera sina egna uppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Dataskyddsombudsmannen anser att det är särskilt klandervärt att banken hade raderat en persons uppgifter innan personens rätt att granska uppgifterna hade tillgodosetts.

Visa mer
Pressmeddelande 27.7.2022 10.49

Förvaltningsdomstolen fastställde dataombudsmannens beslut rörande ett parkeringsövervakningsbolag

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat parkeringsövervakningsbolaget ParkkiPate Oy:s överklagande av dataombudsmannens beslut, i vilka bolaget förordnades att åtgärda sin verksamhet för att överensstämma med dataskyddsbestämmelserna. Förvaltningsdomstolen anser också att påförandet av den administrativa påföljdsavgiften hade gjorts på behörigt sätt för bolaget.

Visa mer
Nyhet 14.7.2022 14.27