Aktuellt

Europeiska dataskyddsstyrelsen antar de första tolkningarna av EU:s dataskyddsförordning vid sitt möte den 25–26 september

Europeiska dataskyddsstyrelsen behandlar vid sitt möte denna vecka nationell konsekvensbedömning (DPIA), regional tillämpning av dataskyddslagstiftningen och behandling av elektroniskt bevismaterial. Dessutom upptar agendan bland annat ett beslut om huruvida Japans dataskyddsnivå är tillräcklig.

Se mer
Nyhet 24.9.2018 10.30
Undantag på telefonrådgivningens öppettider 28.–29.8.

Telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå är undantagvis stängd den 28 augusti kl. 9–11 och den 29 augusti kl. 13–15.

Se mer
Nyhet 24.8.2018 12.46
Dataskyddsseminarium för social- och hälsovårdsbranschen hålls den 20–21 november i Helsingfors

Det årliga dataskyddsseminariet inom social- och hälsovårdsbranschen hålls den 20–21 november i Finlandiahuset. På seminariet behandlas ny lagstiftning inom social- och hälsovården och ändringar som dataskyddsförordningen medfört.

Se mer
Nyhet 21.8.2018 10.23