Aktuellt

Utlåtande av Europeiska dataskyddstyrelsen om utkastet till beslut om adekvat dataskydd i Sydkorea

Europeiska dataskyddsstyrelsen har gett sitt utlåtande om utkastet till Europeiska kommissionens beslut om adekvat dataskyddsnivå i Sydkorea. I utlåtandet fokuserar dataskyddsstyrelsen på allmänna observationer om den koreanska dataskyddslagstiftningen samt myndigheternas tillgång till personuppgifter som överförs från EES-området till Sydkorea för laglighetsövervakning och den nationella säkerheten.

Visa mer
Nyhet 1.10.2021 9.39
Dataombudsmannens byrå har publicerat verksamhetsberättelsen för 2020

Dataombudsmannens byrå har publicerat sin berättelse om verksamheten år 2020. I berättelsen beskrivs årets viktigaste dataskyddshändelser, centrala avgöranden och övervakningsåtgärder inom olika områden samt verksamhetens nyckeltal. I verksamheten märktes särskilt en ökning i antalet anmälningar om personuppgiftsincidenter, dataskyddsfrågor gällande coronapandemin samt ett projekt som startades för att åtgärda arbetsanhopningen vid byrån. I sina viktigaste avgöranden påförde påföljdskollegiet vid dataombudsmannens byrå de första påföljdsavgifterna för dataskyddsförseelser.

Visa mer
Pressmeddelande 29.9.2021 11.26
Anmärkning till polisen om lagstridig behandling av personuppgifter med ansiktsigenkänningsprogram

Biträdande dataombudsmannen har gett Polisstyrelsen en anmärkning i enlighet med dataskyddslagen för brottmål, eftersom polisen har behandlat uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter i strid med lagen i testanvändningen av ansiktsigenkänningsteknik. Centralkriminalpolisens enhet som fokuserar på bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn hade testat ansiktsigenkänningsteknik för att identifiera eventuella offer. Beslutet om testanvändning hade fattats hos polisen, och Polisstyrelsen var inte medveten om försöket.

Visa mer
Pressmeddelande 28.9.2021 12.00