Aktuellt

Europeiska dataskyddsstyrelsens årsrapport 2023: skydd för de digitala rättigheterna

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat sin årsrapport för 2023. Rapporten ger en överblick över dataskyddsstyrelsens arbete och viktigaste resultat under året. Rapporten presenterar också samarbetet mellan dataskyddsmyndigheterna i de olika EU-länderna och nationella beslut.

Visa mer
Pressmeddelande 30.4.2024 9.08

Sakkunnignämnden vid dataombudsmannens byrå utnämnt för kommande mandatperiod på tre år

Den 25 april tillsatte statsrådet en sakkunnignämnd i enlighet med dataskyddslagen för mandatperioden 1.5.2024–30.4.2027. Sakkunnignämnden ger utlåtanden om betydande frågor gällande tillämpning av lagstiftning om behandling av personuppgifter.

Visa mer
Pressmeddelande 26.4.2024 10.17

Dataskyddsstyrelsen: ”Consent or pay”-modellerna på de stora onlineplattformarna bör erbjuda verklig valfrihet för användarna för att samtycket skulle vara giltigt

I sitt ställningstagande som Europeiska dataskyddsstyrelsen ställning till frågan om hur de stora onlineplattformarna kan införa så kallade ”consent or pay”-modeller för riktad, beteendebaserad marknadsföring så att de uppfyller kravet på ett giltigt samtycke. Utlåtandet gavs vid Dataskyddsstyrelsens plenum i april på begäran av dataskyddsmyndigheterna i Nederländerna, Norge och Hamburg.

Visa mer
Pressmeddelande 19.4.2024 13.56