Aktuellt

Kommissionen antog ett beslut om adekvat dataskyddsnivå med avseende på Japan, och därmed möjliggörs överföring av personuppgifter på grundval av starka skyddsgarantier

Tillämpningen av Europeiska kommissionens beslut om adekvat dataskyddsnivå började den 23 januari liksom också Japans motsvarande beslut. Besluten skapar världens största område med säkra dataflöden.

Se mer
Pressmeddelande 24.1.2019 16.01
FPAs årliga enkäten om dataskyddsfrågor i anslutning till recept har nu publicerats som en begäran om utredning

FPAs begäran om utredning i enkätform om behandlingen av uppgifter i Receptcentret samt om andra dataskyddsfrågor i anslutning till recept har nu publicerats och sänts till dem som ska besvara den. Svarstiden pågår till 8.2.2019.

Se mer
Nyhet 18.1.2019 12.24
Vår telefonrådgivning är stängd den 24 december 2018 till 2 januari 2019

Telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå är stängd den 24 december 2018 till den 2 januari 2019. Telefonrådgivningen betjänar som vanligt från den 7 januari.

Se mer
Nyhet 17.12.2018 10.09