Aktuellt

Europeiska dataskyddstyrelsen klargör vilka spårningstekniker som omfattas av tillämpningsområdet av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat ett utkast till en anvisning om det tekniska tillämpningsområdet av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (så kallat ePrivacy-direktiv). Anvisningen klargör vilka tekniska åtgärder, i synnerhet nya spårningstekniker, artikel 5 punkt 3 i det kommande direktivet gäller. Anvisningsutkastet är ute på offentligt samråd under en period av sex veckor.

Visa mer
Nyhet 21.11.2023 10.47

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte ParkkiPate Oy besvärstillstånd – förvaltningsdomstolens avgörande om dataombudsmannens byrås beslut förblir i kraft

Högsta förvaltningsdomstolen har den 9 november förkastat ParkkiPate Oy:s ansökan om besvärstillstånd i Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade i juli 2022 bolagets yrkanden på upphävning av dataombudsmannens byrås förordnanden och anmärkningar samt den administrativa påföljdsavgift som påföljdskollegiet påfört.

Visa mer
Pressmeddelande 9.11.2023 13.21

Dataombudsmannens byrås blanketter fungerar framöver i Valtoris tjänst Turvalomake

Dataombudsmannen har tagit i bruk Turvalomake-tjänsten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Syftet är att förbättra funktionerna och säkerheten av webblanketterna. I och med reformen kan även känsliga uppgifter skickas med blanketterna. I tjänsten Turvaviesti kan skickade blanketter också sparas som PDF-filer.

Visa mer
Nyhet 2.11.2023 15.15