Aktuellt

EU:s dataskyddsförordning ger nya rättigheter i fråga om egna personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning ska tillämpas i medlemsstaterna från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen medför inga större ändringar i grundprinciperna för behandlingen av personuppgifter och den registrerades rättigheter. Enskilda personer har också i fortsättningen rätt att till exempel kontrollera uppgifter om sig själv samt be att felaktiga uppgifter rättas och onödig information tas bort.

Se mer
TSV
Pressmeddelande 16.5.2018 9.44
Dataskyddsdagen firas den 28 januari – temat är förberedandet för den nya dataskyddslagstiftningen

Syftet med den årliga dataskyddsdagen är att öka medvetenheten om rättigheterna och skyldigheterna när det gäller dataskydd och behandling av personuppgifter. I år fokuserar dagen på EU:s allmänna dataskyddsförordning, som tillämpas från och med den 25 maj.

Se mer
TSV
Pressmeddelande 26.1.2018 10.14
Dataskyddsdagens teman är dataskyddsförordningen och medborgarnas informationsrättigheter

Syftet med dataskyddsdagen är att öka kunskapen om dataskydd samt rättigheter och skyldigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter. I år fokuserar dagen särskilt på medborgarnas och barnens rättigheter samt på dataskydd som framgångsfaktor för företag.

Se mer
TSV
Pressmeddelande 26.1.2017 16.00