Dataombudsmannens byrå tryggar dina rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter

Aktuellt

Telefonrådgivningens telefonnummer ändras den 4 juni

Telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå får nytt nummer 4.6.2018. I telefonrådgivningen ger vi vägledning och rådgivning i allmänna dataskyddsfrågor och berättar om ett ärende kräver närmare undersökning och behandling på vår byrå.

Se mer
Nyhet 1.6.2018 13.01
Den nya dataskyddslagstiftningen börjar tillämpas imorgon

Den dataskyddsförordning som börjar tillämpas imorgon reglerar behandlingen av personuppgifter i alla EU-länder. Antagandet av den nationella dataskyddslag som kompletterar dataskyddsförordningen har dragit ut på tiden, men detta påverkar inte tillämpningen av dataskyddsförordningen.

Se mer
Nyhet 24.5.2018 18.15
Dataombudsmannens byrå har förnyat sin webbplats

Syftet med webbplatsförnyelsen har varit att ta hänsyn till olika användare och deras behov. Webbplatsen är tydligare än tidigare.

Se mer
Nyhet 24.5.2018 15.00