Aktuellt

Vår telefonrådgivning är stängd den 22 juli till 4 augusti

Telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå är stängd den 22 juli till den 4 augusti. Telefonrådgivningen betjänar som vanligt från den 5 augusti.

Se mer
Pressmeddelande 18.7.2019 9.34
Allt fler dataskyddsfrågor avgörs på EU-nivå

Många av finländarnas dataskyddsrelaterade frågor avgörs av Europeiska dataskyddsstyrelsen. De ärenden som EU:s dataskyddsmyndigheter avgör tillsammans gäller i allmänhet dataskyddsrättigheter och påverkar medborgare avsevärt i flera EU-länder. Dataskyddsrelaterade rättigheter tas också upp under Finlands EU-ordförandeskap. Enligt en undersökning är finländarna mer medvetna om dataskyddsrättigheterna än medborgare i andra EU-länder i genomsnitt, men medvetenheten borde förbättras i alla medlemsländer.

Se mer
Pressmeddelande 5.7.2019 9.52
Resultaten från FPA:s begäran om utredning 2019: Dataskyddsarbete utförs i apoteken och social- och hälsovården på en relativt god nivå

Man svarade mera aktivt än tidigare på FPA:s dataskyddsenkäten, som genomfördes i år som en begäran om utredning som påminde om rapporteringsskyldigheten. Som helhet bedömd var dataskyddsarbetet i organisationerna på en relativt god nivå, men dataskyddsombuden upplever fortfarande att resurserna är knappa och uppgiftsbilden oklar. En del av dataskyddsombudets uppgifter har rönt mindre uppmärksamhet.

Se mer
Nyhet 27.6.2019 11.22